Com desenvolupar el treball (Font: edu365)

Com desenvolupar el treball (Font: edu365)

El treball de recerca és un treball d’investigació que ha de realitzar tot l’alumnat de batxillerat.

Aquest treball:

  • És una petita investigació.
  • Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinar.
  • Està dirigit per un professor/a – tutor/a.
  • Equival a 2 crèdits i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
  • Es presenta per escrit i oralment.
  • S’avalua tenint en compte l’actuació durant la realització del treball, l’informe escrit i la presentació oral.

Per a desenvolupar el treball de recerca es convenient aplicar un mètode de treball sistemàtic.

Abans de començar el treball, cal decidir quina orientació vol donar-se a la recerca. La metodologia de cerca i processament de la informació seran diferents segons que es tracti d’una recerca de tipus científic, de tipus tecnològic, de tipus estadístic, de tipus artístic, de tipus literari, històric, sobre les característiques del disseny d’un objecte, instal·lació o construcció…

 

Des de l’Institut us volem ajudar en aquest procés i, per això, hem elaborat una guia de suport juntament amb la Biblioteca del Centre.

 

Introducció extreta del portal edu365.

Darrera modificació: 31 d’octubre de 2018