HORARI DE LA BIBLIOTECA

 • Dilluns, dimarts i dijous: de 12h a 14h
 • Dimecres i divendres: de 9h a 12h

 

SERVEI DE PRÉSTEC

 • L’alumnat i l’equip docent poden fer ús del servei de préstec de documents.
 • Es poden agafar en préstec: llibres, revistes i DVD, fins a un màxim de 10 documents:
  • 6 llibres
  • 2 revistes
  • 2 DVD
 • El termini de préstec és de 30 dies. Es poden renovar els documents si no hi ha una altra persona que els hagi reservat. Les renovacions seran per 15 dies.
 • Es pot demanar pròrroga del préstec a la biblioteca o al correu electrònic biblioteca@insatorroja.cat.
 • El retard en la devolució implica la suspensió del dret de préstec durant un període equivalent al nombre de dies de retard.
 • Els llibres s’han de retornar sempre a la biblioteca, en l’horari d’obertura.
 • Hi ha alguns documents exclosos de préstec que només es poden consultar a la biblioteca (enciclopèdies, diccionaris, atles…).

 

NORMES DE COMPORTAMENT

 • Per al bon funcionament de la biblioteca cal mantenir el silenci, l’ordre i el respecte a la resta de companys.
 • Cal afavorir un ambient de treball adequat.
 • No es por menjar dins de la biblioteca.
 • L’ús del mòbil no està permès dins de la biblioteca.
  • En cas contrari, s’aplicarà el Reglament de Règim Intern.
 • A l’hora del pati es pot fer ús del servei de préstec o de la biblioteca com a sala d’estudi.
 • En hores de convalidació, la biblioteca és un espai de treball i estudi.

Darrera modificació: 15 d’octubre de 2018