També podeu consultar aquest avís legal en format PDF.

Aquest avís regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades per les persones usuàries de tots els portals i serveis integrats en l’Institut Antoni Torroja.

Aquest és l’espai a Internet del portal de l’Institut Antoni Torroja. En aquest espai, l’usuari/ària podrà trobar recursos educatius, continguts informatius i eines adreçades tant al professorat com a diferents col·lectius del centre amb l’objectiu d’afavorir l’aprenentatge i l’accés a les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement.

L’accés i l’ús de tots els portals, continguts i serveis oferts des del domini insatorroja.cat estan subjectes als termes que es detallen en aquest avísl, sense perjudici de que l’accés a alguns d’aquests serveis o continguts calgués l’acceptació d’unes condicions generals addicionals.

L’Institut Antoni Torroja es reserva el dret d’efectuar canvis al portal sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny.

El portal és propietat de l’Institut Antoni Torroja que té la seva seu a l’Edifici Universitat, Plaça Universitat, s/n de Cervera.

Els continguts disponibles en aquest avís legal tenen caràcter merament informatiu, sense que en cap cas se’n derivin d’ells efecte jurídic vinculant.

 

1. Informació general del portal

Els serveis web de l’Institut Antoni Torroja són un servei adreçat a tota la comunitat educativa del centre. La seva finalitat principal és posar a l’abast del col·lectiu tota la informació referent a l’institut, així com també els recursos educatius publicats al Campus Virtual de l’Institut Antoni Torroja.

 

2. Condicions d’accés

L’accés als serveis web de l’Institut Antoni Torroja és de caràcter gratuït així com tots els serveis i materials en diversos suports que s’ofereixen en obert per als usuaris/àries identificats.

L’usuari/ària es compromet a utilitzar els serveis de l’Institut Antoni Torroja sota els criteris de la bona fe i respectant, en tot cas, els principis d’ús generalment acceptats en el marc de la legislació vigent.

El codi deontològic dels professionals de l’ensenyament ha de garantir que els continguts i recursos aportats són originals de l’autor o autors, bé que disposen de la llicència legal escollida per l’autor o autors, bé de la cessió de drets, si s’escau, i que es faciliten amb finalitats educatives i no se’n pot derivar cap ús comercial.

 

3. Condicions d’ús

3.1 Responsabilitat de continguts

Els titulars dels serveis amb clau d’accés privada (com ara espais web o adreces de correu electrònic), siguin docents, alumnes o personal administratiu, se’n fan plenament responsables tant pel que fa a les activitats com pel que fa als continguts publicats als seus espais web, intervencions a fòrums, xarxes socials i d’altres espais col·laboratius així com a l’ús responsable dels seus respectius correus.

 

3.2 Avís de continguts inadequats

En cas que es produís qualsevol mena de vulneració de la legalitat vigent o de les condicions legals detallades a l’Institut Antoni Torroja, demanem que ho poseu en coneixement a través del formulari corresponent, per tal que comprovem les raons adduïdes. L’Institut Antoni Torroja procedirà a modificar o retirar, si escau, sense previ avís els continguts inadequats i retirarà aquells que vulnerin la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i drets d’autor com de propietat industrial (logos, marques, etc.).

Per informar-nos de qualsevol possible incidència podeu emprar el formulari de contacte de l’Institut.

 

3.3 Conducta apropiada (codi deontològic)

L’usuari/ària accepta que tota la informació, les dades, el text, el programari, la música, el so, les fotografies, els gràfics, els vídeos, els missatges i altres continguts (col·lectivament, “continguts”), són responsabilitat única de la persona que ha originat els esmentats continguts. L’Institut Antoni Torroja es reserva el dret, però no l’obligació, de previsualitzar, marcar, filtrar, rebutjar, modificar o moure qualsevol contingut accessible mitjançant els serveis propis o adherits.

L’ús d’alguns serveis específics de l’Institut Antoni Torroja està regulat per les polítiques o directrius concretes dels serveis com les condicions d’ús i avisos legals pertinents s’incorporen específicament a l’esmentat espai o servei associat.

L’usuari/ària utilitza els serveis de l’Institut Antoni Torroja sota la seva responsabilitat.

 

3.4 Enllaços externs

L’Institut Antoni Torroja facilita l’accés a altres llocs web que considera d’interès per a la comunitat educativa. L’objectiu dels enllaços és facilitar recursos o informacions destacades. No obstant això, els esmentats webs no pertanyen a l’Institut Antoni Torroja, que no se’n fa responsable dels mateixos, del funcionament del web enllaçat o dels possibles danys derivats de l’accés o ús del mateix.

L’Institut Antoni Torroja no es fa responsable del contingut dels enllaços externs ni de la informació que es pugui obtenir a través dels esmentats enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta entitat. Tanmateix, us agrairem que ens notifiqueu qualsevol irregularitat que hi aprecieu per tal que s’esmeni l’error de la manera que s’escaigui.

Els enllaços de tercers en aquest portal no suposen cap tipus d’acord, contractual, patrocini ni recomanació per part de l’Institut Antoni Torroja del web que realitza l’enllaç.

 

Frames

L’Institut Antoni Torroja prohibeix expressament la utilització per part de tercers (“framings”) de qualsevol mecanisme que alteri el disseny, configuració original o continguts del portal.

 

3.5 Blocs a l’Institut Antoni Torroja

El fet d’utilitzar el servei d’alta als blocs comporta l’adjudicació immediata de la condició d’usuari/ària i l’assumpció plena i sense reserves de totes i cadascuna d’aquestes condicions específiques així com les generals dels serveis amb clau d’accés de l’Institut Antoni Torroja.

Els esmentats espais detallen les condicions d’ús específiques, l’objecte i finalitat del servei, així com els avisos legals pertinents segons la legislació vigent.

 

3.6 Ús educatiu no comercial

L’usuari/ària del portal es compromet a fer un ús educatiu dels seus continguts i no comercial, acceptant no reproduir, duplicar, copiar, vendre, negociar, revendre ni explotar, amb qualsevol propòsit comercial, cap part dels serveis ofert per l’Institut Antoni Torroja.

 

3.7 Limitació de la responsabilitat

L’oferta de servei es limita al rol d’intermediària de l’Institut Antoni Torroja en espais cedits a la comunitat educativa i correu electrònic.

Tenint en compte la complexitat dels portals, l’Institut Antoni Torroja no pot vetllar per l’ús correcte de tots i cadascun d’ells, ni en l’aspecte social, ni en el didàctic, ni en el lingüístic, tot i que confia que tots els membres de la comunitat educativa a qui facilita aquests serveis hi vetllaran perquè se’n faci un bon ús, ajustat al marc legal vigent a l’Estat espanyol, als costums i protocols establerts a Internet i a la finalitat pedagògica a què està destinat el servei i que en faran un bon ús i respectaran les Condicions de Servei de l’Institut Antoni Torroja.

 

4. Modificació o suspensió del servei

L’Institut Antoni Torroja es reserva el dret en qualsevol moment de modificar o interrompre, temporalment o definitivament, amb o sense avís si se’n deriva un mal ús o conductes inadequades.

L’Institut Antoni Torroja es reserva el dret de modificar sense avís previ els continguts dels dominis, així com els termes i les condicions d’aquest avís.

 

5. Propietat Intel·lectual

Aquest lloc web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que contenen i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’Institut Antoni Torroja o d’algun organisme vinculat a aquesta, o de terceres persones que n’hagin autoritzat l’ús dels continguts a l’esmentada xarxa, l’autoria dels quals es fa constar a les pàgines corresponents.

Atès la finalitat educativa del portal, sotmetem tots aquests materials a una llicència oberta Creative Commons; de forma genèrica es recomana Creative Commons 2.5 (by-nc-sa), que es reserva el dret de reconeixement de l’autoria i d’exigir que no se’n faci cap mena d’ús comercial. També obliga a compartir els materials emprats per a la construcció de noves obres sota la mateixa llicència o, si s’escau, en les seves diferents modalitats.

Els continguts del portal són de titularitat de l’Institut Antoni Torroja com també dels seus autors, si s’escau, i tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb les disposicions del REIAL DECRET 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

 

6. Serveis G Suite

Arran de l’acord signat per l’Institut Antoni Torroja amb Google com a proveïdors de serveis com ara correu electrònic, documents, calendaris, llocs web, grups, etc l’Institut Antoni Torroja recomana als usuaris/àries d’aquests serveis visitar l’enllaç relacionat per a conèixer les condicions d’ús específic, l’avís legal i la política de confidencialitat d’aquests.

 

7. Fiabilitat de la informació administrativa

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

 

8. Política de privadesa

La política de privadesa de l’Institut Antoni Torroja està disponible aquí.

 

9. Legislació i jurisdicció aplicables

Aquestes condicions queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola.

 

Darrera modificació: 6 de març de 2020