La Comissió de Visibilitat s'encarrega d'actualitzar, de manera constant, totes les vies de comunicació en línia de l'Institut Antoni Torroja.

Els alumnes de 1r de Batxillerat als Tallers TEETI

Els alumnes de 1r de batxillerat cursen, en el context del currículum vigent en aquesta etapa postobligatòria, la matèria comuna de Ciències per al Món Contemporani. I dins dels continguts associats a aquesta assignatura, es desenvolupa una unitat didàctica que explora la tecnologia digital, des de les tècniques d’emmagatzematge d’informació fins als dispositius de transmissió…