Curs 2016-2017

L’assetjament escolar va més enllà de les manifestacions violentes com pot ser pegar, les més habituals són les actituds agressives com impedir l’accés a l’àmbit social de la persona agredida. La violència va al cos, l’agressivitat va a les relacions socials.

Tipus d’assetjament escolar

Agressions físiques Directes: pegar, donar empentes, amenaçar, intimidar…
Indirectes: amagar, trencar o robar objectes de la víctima…
Agressions verbals Directes: escridassar, fer burla, insultar…
Indirectes: malparlar d’algú o difondre rumors falsos quan no hi és, fer que ho senti per casualitat, enviar-li notes grolleres, cartes, e-mails, fer pintades…
Agressions socials Directes: rebutjar algú en els jocs al pati, en les activitats a la classe…
Indirectes: ignorar algú com si no hi fos o com si fos transparent…
Agressions digitals (utilitzant tecnologies) Directes: trucades i missatges de text (sms), e-mails, fotografies i vídeos tramesos directament mitjançant el mòbil (mms) o el correu electrònic…
Indirectes: comentaris, fotografies i vídeos penjats a les xarxes socials de manera anònima, vídeos a YouTube, suplantació de personalitat per enviar o publicar material comprometedor…