Aquest curs, des de les classes d’Alternativa que es realitzen a l’Institut Antoni Torroja, s’ha començat a realitzar una prova pilot que paral·lelament es realitza en altres centres de Catalunya i que consisteix en potenciar la formació treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo, alhora que ofereix un servei comunitari, aprèn a ser ciutadà/ana i a desenvolupar el compromís cívic.

En el nostre cas, dins d’aquest projecte hem treballat tres serveis. El primer de tots ha estat la mediació, que ofereix facilitar la comunicació entre dos alumnes que prèviament han tingut un conflicte mutu. Els alumnes de 3r d’ESO comencen aprenent els punts bàsics i informació sobre què és i són els alumnes de 4t d’ESO els que se n’encarreguen de ser els mediadors.

Un altre dels serveis que hem treballat està relacionat amb la gent gran i els casals d’avis. Els alumnes de 4t d’ESO, una hora a la setmana, han visitat un dels centres de la tercera edat de la ciutat per dur a terme activitats conjuntes, amb l’objectiu de treballar els sentits de la gent gran i aprendre a treballar amb ells.

Finalment, l’últim servei que hem treballat dins d’aquest servei comunitari ha estat

Més informació a http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/aprenentatgeservei/