Curs 2017-2018

L’idioma és la columna vertebral d’una cultura. Manuel de Pedrolo

#anypedrolo