Curs 2016-2017

concurs-fotografic

Bases del concurs

https://agora.xtec.cat/iesantonitorroja/organs-del-centre/departaments/bases-del-concurs/

Procès del concurs

http://agora.xtec.cat/iesantonitorroja/general/proces-dentrega-de-fotografies/