Curs 2019-2020

Els dies 28 de gener i 11 de febrer de 2020, els alumnes de 3r d’ESO es van desplaçar fins al municipi de Ratera per tal de veure de primera mà les principals operacions que es realitzen a l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) que, pràcticament, abasteix tota la comarca de la Segarra.

L’objectiu final era que comprovessin en temps real una de les parts integrants del cicle urbà de l’aigua, en concret, el que capta, condiciona i distribueix les aigües naturals a l’abast al medi fins als usuaris, de manera que la puguin consumir durant tota la seva vida sense patir patologies.

A més de conèixer els processos fisicoquímics implicats a la propia infraestructura, els nois i les noies van poder assabentar-se de quins factors són els responsables del preu final de l’aigua que arriba a casa seva, així com de l’enorme despesa destinada al manteniment de les conduccions de distribució.

Més clar, l’aigua!