Curs 2017-2018

Benvolgudes famílies,

La present és per informar-vos que el proper dijous, dia 8 de març de 2018, el SEPC -Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans – i d’altres sindicats d’estudiants majoritaris de Catalunya, han convocat una jornada de vaga dirigida als alumnes dels centres de secundària del nostre país.

En aquest sentit, els nostres enllaços sindicals, M. Pol, A. Molina, M. Aldomà, G. Guedes, G. Martorell, M. Fort, I. Muñoz i A. Condal, alumnes de 3r i de 4t d’ESO, ens han comunicat que l’institut Antoni Torroja s’ha adherit a l’esmentada convocatòria i, en conseqüència, ja estan duent a terme les seves funcions informatives dirigides als alumnes del nostre centre, en la línia de detallar tant els motius com les repercussions que aquesta aturada pot tenir, així com el veritable significat del concepte de jornada de vaga, que entenem que també té un valor educatiu considerable, acostumats com estem a què molts dels nostres alumnes vegin una jornada de vaga com a equivalent a un dia de festa.

Aprofito per recordar-vos els següents punts formals:

  1. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO no tenen dret a vaga.
  2. Els alumnes de 3r i 4t d’ESO tenen dret a vaga sempre que compleixin els tres requisits que es detallen tot seguit:
    • Cal que comuniquin a la direcció del centre la seva intenció de dur a terme la vaga amb una antelació mínima de 48 hores abans de la convocatòria.
    • Cal que, com a mínim, un 60% del grup – classe aprovi unànimement l’adhesió a la jornada de vaga, per votació i argumentant els motius. Tot plegat, i per escrit, els delegats de grup lliuraran a la direcció del centre l’acta de la votació i el plec de motius.
    • Cal que les famílies ho autoritzin per escrit al centre, fent ús d’un dels models habituals per a justificar les faltes d’assistència.
  3. Pel que fa als alumnes de Batxillerat, cal que els delegats comuniquin a la direcció del centre la intenció de cada grup, resultat de la corresponent reunió.

Esperem poder treure el màxim benefici educatiu d’aquesta convocatòria, així com fer-vos arribar el nostre prec que només autoritzeu la vaga al vostre fill/a si veieu que entenen perfectament aquest dret. Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

Atentament,

El director del centre: Ramon Pollina i Tarrés

Cervera, a 6 de març de 2018