Curs 2018-2019

39è CONCURS LITERARI “ SANT JORDI”

curs 2018-2019

BASES
1- Hi podeu participar tots els alumnes d’ESO i Batxillerat que curseu actualment els estudis en aquest centre.

2- El TEMA serà de lliure elecció.

3- El GÈNERE prosa o poesia serà d’EXTENSIÓ entre 1-4 pàgines (castellà i català) i d’EXTENSIÓ lliure per a les llengües estrangeres.
.

4- La LLENGUA utilitzada en la redacció dels textos pot ser qualsevol de les dues llengües vehiculars del centre (castellà o català) i llengües estrangeres (anglès, francès i alemany).

4- CATEGORIES:

Primera categoria: per a alumnat de 1r i 2n ESO
Segona categoria: per a alumnat de 3r i 4t ESO
Tercera categoria: per a alumnat de 1r i 2n Batxillerat

5- Els treballs, inèdits, els heu de presentar a 1’5 d’espai, amb arial 12.
6- Aquests treballs hauran de dur un títol i un pseudònim.

7- S’hauran de presentar dues còpies de cada treball i amb la corresponent plica (demaneu-la als professors de llengua o a consergeria) en la qual s’epecificarà: DADES PERSONALS, GÈNERE, CATEGORIA I PSEUDÒNIM.

8- TERMINI: Heu de lliurar els treballs abans del dia 15 de març de 2019 a Consergeria.

7- EL VEREDICTE es farà públic el dia 23 d’abril de 2019 al Paranimf.

9- EL JURAT estarà format, entre d’altres, pel professorat dels Departaments de Llengua i Literatura del centre.

http://blocs.xarxanet.org/cjvandellos/files/2013/04/rosa_ipads.png?lang=es