Comença el curs escolar 2010-2011 amb algunes novetats importants, tant pel que fa al sistema educatiu en general com al nostre centre.

Calendari escolar i horari

Aquest curs ha entrat en vigor la revisió del calendari escolar. S’avança una setmana l’inici de curs (7 de setembre) i durant el segon trimestre hi haurà una setmana de vacances: serà del dilluns 28 de febrer al quatre de març.

També s’ha modificat lleugerament l’hora d’entrada a l’ institut, les classes del matí comencen a les 8’05.

Programes educatius

Alguns dels programes que aquest any es desenvolupen ja es van començar a treballar en cursos anteriors i la majoria el curs passat.
Tots són programes que la Generalitat, mitjançant el Departament d’Educació, potencia i els instituts que ens hi hem pogut adherir comptem amb uns ingressos addicionals.

Biblioteca.edu

L’objectiu és dinamitzar la biblioteca escolar. Donar importància als llibres i també a tots els altres suports: internet, DVD, revistes…) A més, també s’han preparat les maletes per a qui ho vulgui dur a casa: a més de llibres, contenen revistes, CD, DVD.
Dins aquest programa també hi ha el pla de lectura, pensat perquè tots els joves adquireixin l’hàbit de llegir habitualment, dedicant unes hores lectives a la lectura de literatura.

Comenius

Aquest programa europeu el vam endegar el curs passat. La finalitat és que alumnes de diferents països facin un treball conjunt. Durant el mes d’octubre, els alumes de 1r de Batxillerat visitaran Alemanya i, durant el mes d’abril aniran a Polònia, tornant així la visita que van fer el curs passat els alumnes d’instituts d’aquests països.

EduCat1x1

La gran aposta que ha prioritzat el Departament d’Educació. Que cada alumne tingui el seu ordinador, sent aquest una eina pedagògica, conviurà amb el llibre de text i totes les eines tradicionals del procés d’aprenentatge.
Seran els alumnes de 1r i 2n d’ESO els que entraran en aquest programa, i les assignatures que treballaran amb ordinador seran Matemàtiques, Ciències Naturals, Tecnologia i Anglès.
A més dels ordinadors personals, mitjançant l’1×1 hem pogut modernitzar els equipaments de les aules amb les pissarres digitals, els canons i els ordinadors dels professors.

Pla d’Autonomia de Centre (PAC)

Durant el curs passat els professors vam estar programant com volíem aquest marge d’autonomia que se’ns oferia. Totes les actuacions estan encaminades a millorar els resultats obtinguts en els diferents cursos de l’ESO. Així, es va preparar per a aquest necessiten un aprenentatge més pràctic que teòric.
Els diferents departaments van programar i coordinar accions concretes per reforçar el que es consideraven dèficits en l’aprenentatge. A més, comptarem amb el suport de talleristes i professors que podran fer suport a aspectes concrets com pot ser la conversa en anglès.

Avaluacions diagnòstiques

Els alumnes de 3r d’ESO tindran una prova diagnòstica durant el mes d’octubre. En aquests moments no tenim més informació, però seran similars a les que ja es van fer el curs passat.
La primera setmana d’abril, hi haurà una prova diagnòstica per als alumnes de 4rt d’ESO. L’Administració vol conèixer el nivell dels alumes quan acaben l’ESO en les matèries de Català, Castellà, Anglès i Matemàtiques.

Altres programes

A més de tots aquestes programes, continuarem amb les “Escoles Verdes”, “Mediació” i “Salut i escola”, endegats ja fa alguns cursos al nostre centre.

Com veieu, es tracta d’un curs acadèmic farcit de reptes per al nostre centre que entre tots i totes hem de tirar endavant.