CULTURA

NOTÍCIES

L’Institut Antoni Torroja és un centre públic del Departament d’Educació ubicat a l’edifici de la Universitat de Cervera. S’imparteixen classes d’ESO, Batxillerat i PFI de pintura

El centre col·labora amb l’Institut Obert de Catalunya (IOC), és un referent musical amb el Conservatori de Música de la ciutat i està reconegut com a Escola Verda des de fa més de 10 anys.